1
reputation
1

Y Sĩ Xuân Vinh

Họ và Tên: Nguyễn Xuân Vinh

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/01/1990

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thông Nghinh Tiên – Xã Nguyệt Đức – Huyện Yên Lộc – Tỉnh Vĩnh Phúc

Chứng minh thư nhân dân số: 135620294

Cấp tại: tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 25 tháng 02 năm 2009

Y Sĩ Y Học Cổ Truyền Nguyễn Xuân Vinh, tốt nghiệp trường Trung cấp Y – Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội

Anh đã được cấp bằng tốt nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền vào năm 2015

Bằng tốt nghiệp Trung Cấp Chuyên Nghiệp Y Sĩ Y Học Cổ Truyền

Xếp loại tốt nghiệp loại: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngày tốt nghiệp: ngày 17 tháng 10 năm 2015

Hiệu trưởng Phó giáo sư, tiến sĩ: Lê Lương Đống

Số hiệu: B441654

Số vào sổ cấp bằng: 339/2015/K25a

Website: https://chicucthuyhcm.org.vn/

Email: ysinguyenxuanvinh@gmail.com

Hashtags: #ysinguyenxuanvinh #chicucthuyhcm #thoatvidiadem #thoaihoacotsong #daulung #dauvaigay #viemkhopdangthap #dauthankinhtoa #gaicotsong #thoaihoakhop #daunhucxuongkhop #tebichantay #phongthap

https://chicucthuyhcm.org.vn/y-si-nguyen-xuan-vinh/

  • Hanoi, Việt Nam
  • chicucthuyhcm.org.vn/y-si-nguyen-xuan-vinh
  • Member for 7 months
  • 0 profile views
  • Last seen Mar 6 at 4:30

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest